dara

Hali sa Wiksyunaryo


dara (simpleng kapanahunan dara, presenteng kapanahunan nagdadara, nag-aging kapanahunan nagdara)

  1. panhiro.
  2. pagtau o pag-ambag
hal. Nagdadara siya nin panira para samuya pag-uudto,

dara (simpleng kapanahunan dara-dara, presenteng kapanahunan dinadara-dara, nag-aging kapanahunan dinara)

  1. panhiro.
  2. paglipat hali sa sarong lugar pasiring sa iba.
hal.