Jump to content

Wiksyunaryo:Pangkagabsán na pangindahan

Hali sa Wiksyunaryo


DAI NAGGIGIBO NIN GARANTIYA NA BALIDADO AN WIKSYUNARYO

An Wiksyunaryo sarong online na bukas na nilalog na pakikipagtabangan kan diksyunaryo, ito baga, sarong saboot na pagiiribahan kan mga indibidwal asin mga grupo na nagtatrabaho tanganing magmukna nin sarong pangparating mapagkukuanan nin kaaraman kan tawo. Tinutugutan kan istraktura nin proyekto an siisay man na igwang koneksyon sa Internet na baguhon an nilalaog kaini. Mangyari na maisihan na dai nin naabutan digdi an kinakaipuhanan na nainspeksyon kan mga tawong igwang kaekspertuhan na kinakaipuhan tanganing matawan ka nin kumpleto, sakto o malalauman.

Dai man sinasabi na dai ka makakakua nin importante asin tumpak na impormasyon sa Wiksyunaryo; kadakol man na oras an mamawoton mo. Alagad, Dai pwedeng igarantiya kan Wiksyunaryo an bisa kan impormasyon na madudugangan mo digdi.An nilalaog kan mga entrada digdi, pwedeng naliwat pa sana, nabandilismo o hinira kan sarong tawo na an opinyon dai nagsasakto sa estado kan kaaraman sa mga nakatakod na lado. Girumdomon na an kadaklan sa iba oang mga diksyunaryo asin susugan, igwang kaarog na pangindahan.

Dai pa nin pormal na pagsusuri kan kapwa

[baguhon]

Nagsasagibo kami nin mga paagi nin pagpili asin pagpapalataw nin mga malalauman na bersyon kan mga nilalaog. An samong aktibong komunidad nin mga paraliwat minagamit nin mga gamit arog na sana kan mga tuyaw na Espesyal: Dai pa sana nahaloy na mga kaliwatan asin Special:Newpages tanganing mabantayan an mga bago asin pagbabago kan mga nilalaog. Arog pa man kaito, bakong patas na pigsusuri kan iba an Wisyunaryo; mantang an mga parabasa pwedeng itama an mga pagkakasala o magbali sa kaswal na pagsusuri kan kapwa, mayo sindang ligal na tungkulin na gibuhon idto asin sa arog kaiyan an gabos na impormasyon na nabasa digdi, dai nin arinman na ipigpapahiling na garantiya nin kasaktuhan para sa arinman na obheto o paggamit. Dawa na an mga nilaog na napagmangno kan bakong-pormal na pagsusuri kan iba o mga proseso kan tataramon kan aldaw pwede naliwat ning dai naaangkop, bago mo pa ini hilingon.

Mayo sa mga paraambag, isponsor, tagamato, o siisay man na iba pa na konektado sa Wisyunaryo sa ariman na paagi arinman an pwedeng magin responsable para sa pagbutwa kan arinman na dai sakto o libelous na impormasyon o para sa saimong paggamit kan impormasyon na nakapalaog sa o nakatakod sa mga pahina nin web na ini.

Mayong kontrata; limitadong lisensya

[baguhon]

Pwede man na siguraduhon na nasasabutan mo na talingkas na ipigtatao an impormasyon na ipigtao digdi, asin dai nin arinman na tipo kan tritado o kontrata an pigmukna sa tanga mo asin kan mga kagsadiri o naggagamit kan sityo na ini, an mga kagsadiri kan mga serber kun sain ini madudukayan, an indibidwal, an mga nag-ambag kan Wisyunaryo, arinman na mga administrador kan proyekto, mga sysop o siisay man na iba pa na nasa "arinman na paagi na konektado" sa proyekto na ini o mga proyekto kan tugang na tema na napapairarom sa saimong mga paghahabol kontra sa sainda. Tinatawanam ka nin sarong limitadong lisensya tanganing makopya an arinman gikan sa sityo na ini; dai ini magmumukna o nagtatao nin arinman na kontraktwal o ekstrakontraktuwal na pananagutan sa parte kan Wiksyunaryo o arinman sa mga ahente, kaapil, tagapag-ayos o iba pang mga naggagamit kaini.

Mayong mayo nin kauruyunan o pag-sabot sa tanga mo asin kan Wiksyunaryo dapit sa saimong paggamit o pagbabago kan impormasyon na ini na lagpas sa Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) asin kan GNU Free Documentation License (GFDL); ni igwa nin pananagutan man an siisay man sa Wiksyunaryo na dapat igwa nin magribay, magliwat, magbago o magtangkas kan arinman na impormasyon na pwede mong maipaskil sa Wiksyunaryo o arinman sa mga katakod na proyekto.

Mga marka nin kalakal

[baguhon]

Pagsasadiri kan mga respetibong may kagsadiri an ano man sa mga marka nin kalakal, mga marka nin serbisyo, mga marka nin kolektibo, mga karapatan nin desinyo o mga kaparehas na karapatan na nasambit, piggamit o pigsambit sa mga entrada kan diksyunaryo nin Wiksyunaryo. An saindang paggamit dai nagpapasabot na pwede mong gamiton an mga ini para sa anuman na lain pa na obheto apwera sa parehas o sa kaarog na paggamit kan impormasyon arog kan naisip kan mga orihinal na kagsurat kan mga entrada na ini kan Wiksyunaryo sa irarom kan mga eskema kan paglilisensya nin CC-BY-SA asin GFDL. Apwera na sana sa kung dai man na nakasurat na mga sityo kan Wiksyunaryo asin Wikimedia na dai pigbubusol o katakod kan arinman sa mga kagsadiri kan anuman na naturang mga karapatan asin nin huli ta dai pwede magtao an naturang Wiksyunaryo nin anuman na mga karapatan na maggamit nin anuman na kung dai man protektadong mga materyales. Nasa saimong sadiring peligro na sana an saimong paggamit kan anuman na arog o kaarog na pagsasararo kan kagsadiri.