Mga Panundon sa Gramatikang Bikol

Hali sa Wiksyunaryo

An Alpabetong Bikol

Prase asin Panaysay[baguhon]

(Phrase and Sentence)

Ingles Bikol Sentral
phrase prase
sentence panaysay Pahayág na Panaysay (declarative)
Pahapot na Panaysay (interrogative),
Patabì na Panaysay (request),
Pasugò na Panaysay (imperative),
Pamatì na Panaysay (exclamatory)

Mga Aspekto kan Tataramon[baguhon]

(parts of speech)

Ingles Bikol Sentral
noun pangngaran Mga Klase nin Pangngran
pangngaran na igwa nin pagkatawo,
pangngaran nin pagkatawo na daing kasiguruhan,
pangngaran na daing katawuhan,
panggabusan na pangngaran (collective nouns),
pangngaran na pamilang (count nouns),
pangngaran na pangkabilugan (mass nouns),
pangngaran na pamidbid (proper noun),
pangngaran na panlakupan (common noun)
pronoun panangli Mga Klase nin Panangli
personal na panangli (personal pronoun),
paakong panangli (possessive pronoun),
pahiling na panangli (demonstrative pronoun)
prepositional phrase pamugtak na prase
verb panhiro Kapanuhan kan Panhiro
simpleng kapanahunan (present),
nag-aging kapanahunan (past),
paabuton na kapanahunan (future)
adjectives panmidbid Tangga kan Panmidbid
Pagpahayag (positive),
Pag-agid (comparative),
Palabi (superlative)
adverb pan-abay Mga Klase nin Pan-abay
Pan-abay na Pamano (adverb of manner),
Pan-abay na Panain (adverb of place),
Pan-abay na Panuarin (adverb of time)

Mga Tataramon[baguhon]

 • Mga Tataramon na may Rima (Rhyming Words)
 • Tambaltaramon (Compound Words)
 • Kabaingtaramon (Synonyms)
 • Kabaligtaramon (Antonyms)
 • Tampadtaramon (Homonyms)
 • Mga Numero
 • Mga Ordinaryong Pagbati
 • Mga Parte nin Lawas
 • Mga Nagtatrabaho sa Komunidad
 • Mga Ngaran nin Aldaw saka Bulan
 • Mga Panahon
 • Mga Pagmati
 • Mga Tataramon manungod sa Korte, Itsura, Namit saka Parong
 • Mga Pansukol na Tataramon