lagdo

Gikan sa Wiksyunaryo
Jump to navigation Jump to search

lagdo (dai komparatibo)

  1. panladawan. pang darakulan o ubuson.
hal. Si Manay pag nagbakal tinapay lagdô ta dakul pakakanun.